home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone 30 in de Van Maerlantwijk en asfaltering in de Bollaardstraat

30-08-2023

1) Zone 30 in de Van Maerlantwijk

Uit de stemming over zone 30 in de wijk bleek dat 72% van de buurtbewoners die hun stem uitbrachten, voorstander is van invoering van zone 30 als maatregel voor veiliger verkeer in de wijk. Tijdens de caravansessie van 6 juli informeerden we je over de aanpassingen.

De uitvoering gebeurt straks in twee fases.

Fase één: 4 tot en met 15 september

Er komt een versmalling aan het kruispunt van de Lodewijk Van Velthemstraat met de Bollaardstraat. Dit noemen we een “poorteffect” en dient om het begin van de zone 30 duidelijk aan te geven. Het kruispunt is afgesloten van 4 t.e.m. 15 september. De rijweg in de Lodewijk Van Velthemstraat wordt afgesloten, de Bollaardstraat blijft in 2 richtingen bereikbaar. Proefopstellingen in Jacob van Maerlantlaan: geen verkeershinder. Plaatsen van signalisatie i.f.v. zone 30: geen verkeershinder.

Fase twee: 6 tot en met 17 november

Wegversmalling op het kruispunt Dammestraat-Oost met Jan van Ruusbroeckstraat. Om dit uit te voeren zal er in de Jan Van Ruusbrouckstraat van 6 tot en met 17 november hinder zijn. de Dammestraat-Oost blijft wel goed bereikbaar.

De zone 30 wordt officieel ingevoerd op 15 september 2023, in volgende straten: Lodewijk van Velthemstraat, Dammestraat-Oost, Reinaertstraat, Jan Deweertstraat, Hadewijchstraat, Jan van Boendalestraat, Vlaanderenstraat, Jacob van Maerlantlaan, Beatrijsstraat, Diederik van Assenedestraat, Jan van Ruusbroeckstraat, Het Speelgoed.

2) Asfalteringswerken in de Bollaardstraat

Recent hebben we nieuwe veilige fietspaden voorzien, waardoor de fietsoversteek tussen beide kanten van de Bollaardstraat vlot en veilig kan gebeuren.

De Bollaardstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag vanaf het kruispunt met de Désiré van de Wallestraat tot aan de Beversesteenweg.

Dit zal uitgevoerd worden in de week van 11 september.

Inwoners van de Désiré Van de Wallestraat zullen die week met de wagen een omleiding moeten volgen richting Wijnendalestraat. Inwoners van Hof Van Deynze en van de Bollaardstraat tussen de Désiré van de Wallestraat en de Beversesteenweg zullen gedurende een tweetal dagen die week geen toegang hebben met de wagen tussen 7u.30 en 18u. De exacte datum zal op voorhand nog worden meegedeeld door een brief van de aannemer.

Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning doen opschuiven. Weet dat de verkeersborden op het terrein altijd voorrang hebben op de info uit deze brief.  

 

 

Meer nieuws & activiteiten

Zone 30 in de Jacob van Maerlantwijk

Tijdslijn van het traject Zone 30 voor de Jacob van Maerlantwijk

Meldingen met vraag naar zone 30

maart 2023

Petitiefase: draagvlak in de straat

april 2023

Bevraging wijk

22 mei - 18 juni 2023

Uitwerking maatregelen

juli 2023

Caravansessie: toelichting besliste maatregelen

6 juli 2023

Uitvoering maatregelen

4- 15 september 2023